.
 
 
 
 
Kruszywa
 
Jedną z ważniejszych gałęzi działalności firmy jest recykling odpadów budowlanych, które sami wytwarzamy jak i przyjmujemy do utylizacji (gruz betonowy i ceglany, prefabrykaty betonowe, żelbetowe, strunobetonowe i inne elementy z betonu i żelbetu). Z uwagi na duże zainteresowanie klientów, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych, oferujemy w ciągłej sprzedaży kruszywa z recyklingu (betonowe, ceglano-betonowe). Również w ilościach przemysłowych. Aby jak najlepiej spełnić oczekiwania klienta, do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie. Ceny ustalamy w zależności od zamówinej ilości, sposobu odbioru materiału i oczekiwanego przez klienta sortu. Świadczymy również usługę kruszenia powierzonego gruzu u klienta. Naszym klientom oferujemy kruszywa w następujących sortach:
* 0-8,
* 8-35,
* 35-65,
* 0-31.5,
* 0-63,
* 31.5-63,
* niesortowany,
* inne sorty według oczekiwań klienta.
 
 
.